Logo V25
Title Slide3

Quy hoạch dọc sông Sài Gòn sẽ được điều chỉnh

Sở Xây dựng vừa được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng hành lang dọc bờ sông Sài Gòn.

Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ tổ chức lập và công bố mép bờ cao quy hoạch sông Sài Gòn đối với những khu vực chưa được công bố; đồng thời, đề xuất phương án điều chỉnh phạm vi chiều rộng hành lang bảo vệ trên bờ theo từng đoạn, tuyến sông Sài Gòn cho phù hợp với tình hình thực tế, trình kết quả lên UBND TP.HCM xem xét và quyết định.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc thực hiện công tác rà soát, đánh giá tổng thể đối với 50 đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt dọc theo 2 bên bờ sông Sài Gòn, từ huyện Củ Chi cho đến quận 7, chủ yếu trong phạm vi khoảng 100m, tính từ ranh quy hoạch mép bờ cao.

quy hoạch TP.HCM
 UBND TP.HCM lập phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc cảnh quan dọc sông Sài Gòn

Cần tập trung vào mối quan hệ, tính kết nối về mặt giao thông cũng như tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất dọc 2 bên bờ sông với đặc thù về cảnh quan, môi trường tự nhiên của dòng sông; đồng thời, làm rõ điểm nổi bật về vị trí, cảnh quan và sử dụng đất của từng khu vực trong quá trình rà soát, đánh giá.

Đặc biệt, cần xây dựng đề cương, kế hoạch nghiên cứu để tham mưu, trình UBND TP.HCM lập phương án điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan dọc theo sông Sài Gòn.

Mục đích của việc làm này là hướng tới hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong công tác tổ chức và quản lý không gian cảnh quan trên toàn bộ tuyến sông; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của TP, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, môi trường đô thị theo hướng bền vững, hài hòa. Cùng với đó, TP.HCM cùng UBND tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với nhau để thực hiện đồng bộ về không gian cảnh quan cả 2 bên bờ sông Sài Gòn.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM được giao tổ chức lập Đề án Nghiên cứu giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế về tự nhiên, cảnh quan và môi trường sông Sài Gòn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội TP.HCM.

Nội dung của đề án cần rà soát lại hiện trạng sử dụng đất theo dọc 2 bên bờ sông, xác định lại những khu vực đất đang do nhà nước quản lý, đất của người dân đang sử dụng để lên phương án khai thác hợp lý; tích hợp đầy đủ định hướng phát triển các ngành – lĩnh vực (kinh tế, môi trường, du lịch, giao thông…), đề xuất các giải pháp toàn diện trong khai thác và bảo vệ môi trường, không gian cảnh quan dọc sông Sài Gòn.

Lấy đó làm cơ sở để đưa ra đề xuất các chính sách phù hợp, nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư tham gia để tạo nguồn lực thực hiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tổ chức, tạo lập không gian cảnh quan bờ sông bảo đảm được tính mỹ quan, hiệu quả và bền vững.

(Theo Nhịp sống kinh tế)

 

Bài trước
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh bất động sản
Bài sau
Giá chung cư TP.HCM ngày càng vượt xa Hà Nội
Menu