Logo V25
Title Slide3
Cam Tau Gan Mac Cao Phong

Cam Trung quốc gắn mác Cao Phong

Cam Trung Quốc nhập về qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) khoảng 20 tấn/ngày, song, tất cả lượng cam này khi về đến Hà Nội đều biến thành cam Cao Phong – đặc sản của Hòa Bình để lừa…
Menu